Vård och Hälsa - Polhage & Lundberg


Sport
Välmående

Polhage & Lundberg

Polhage & Lundberg erbjuder flera typer av utveckling i form av organisationers coachande kommunikation utifrån en tillitsful människosyn. De tror att när denna kommunikation fungerar förbättras resultat och relationer på alla sätt. Medarbetarna och cheferna får större glädje till sitt arbete och därav bättre relation mellan medarbetarna vilket snabbt leder till bättre resultat.

Coachande ledarskap

Många chefer och arbetsledare idag vet inte hur man bör hantera sina medarbetare och försäljningar, många gånger i form utav social svårhet. Detta leder ofta till att chefen blir lite utanför gruppen och blir många gånger den som många inte tycker om. Det är ett helt fel sätt, chefen ska endast hjälpa till inte säga till exakt vad en annan ska göra eller skrika till dem. Det är ofta därför många inte tycker om sin chef, för att den bestämmer över dem. Polhage & Lundberg erbjuder därav en kurs som vänder sig till er som vill lära er coaching som kan användas i arbetsvardagen gentemot kunder, klienter och kollegor. Beroende på vad för typ av arbete ni är insatta i har Polhage & Lundberg olika kurser för att ge er den bästa information och tips som möjligt.

Coachande förhållningssätt

Denna form av kurs som Polhage & Lundberg erbjuder sträcker sig ut till de arbetsplatser där ni anser att coachingen hade kunnat varit bättre i arbetsvardagen. Företaget erbjuder flera kurser i coachande förhållningssätt beroende på vilken arbetsbransch just du och ditt företag jobbar inom. Denna kurs kan integreras gentemot kollegor, kunder, klienter och andra samarbetspartners för att ni ska få en så lönsam och trevlig arbetsplats som möjligt. Polhage & Lundberg åker runt över hela Sverige och utbildar arbetsplatser, kontakta dem och för att se de aktuella datumen och vad ni kan komma överrens med. Känner du att dethär hade varit något för dig och ditt företag? Kontakta då Polhage & Lundberg redan idag och förändra din arbetsplats!